Forumteater

Forumteater er interaktivt teater, der involverer og engagerer

Forumteater gør adfærd meget tydelig og styrker den interne og eksterne kommunikation. Forstillingen giver deltagerne (publikum) et fælles billede af deres verden, hvilket giver øget sammenhold og trivsel, effektivitet og arbejdsglæde.

Forumteater, erhvervsteater, kommunikationstræning, interaktivt teater

Forumteater er interaktivt erhvervsteater til jer, der ønsker at formidle et vigtigt budskab eller sætte fokus på en problemstilling på en involverende og engagerende måde.

Gennem et skræddersyet teaterstykke spejler vi jeres virkelighed og inddrager jer i løsningen. Et budskab har nemlig en større effekt og huskes bedre, når det bliver formidlet gennem oplevelser, og deltagerne får større ejerskab på processen, når de involverer sig i problemstillingen i stykket. Forumteater giver en fælles referenceramme for alle deltagerne og åbner op for aha-oplevelser. Vi tager udgangspunkt i de fokuspunkter, der vedrører netop jeres virksomhed, og spiller det for jer med professionelle skuespillere.

Forumteater er ideelt til personaledage og større arrangementer. Kan bruges til at sætte fokus på bl.a. forandringer, teamsamarbejde, kundeservice, konflikthåndtering, intern kommunikation, værdier, ledelse, salg og mange flere emner.

“Forumteater kan faktisk tjene en vigtig funktion i et kursusforløb, fordi det skaber en uformel tilgang til emnet, som er svær opnåelig på anden vis. Men det er vigtigt at understrege, at denne erkendelse ikke er ubetinget; metodens gennemslagskraft er kritisk afhængig af aktørernes professionalisme, der i Teater TurnAround’s tilfælde er ubestridelig”.
Mikael Bonde Nielsen, Kommunikationsdirektør, Coca-Cola Nordic Services.

Forumteater giver jer:

 • Et fælles billede af verden
 • Øget trivsel, effektivitet og arbejdsglæde
 • En mulighed for alle i virksomheden for at føle sig hørt
 • En sjov, fælles oplevelse, der sætter fokus på, hvor I, hvor I skal hen, og hvordan I ved fælles hjælp når jeres mål for virksomheden
 • I får mulighed for at afprøve forskellige løsninger i et ufarligt, fiktivt univers
 • Involvering og ejerskab omkring, hvad der er vigtigt for jeres virksomhed for at vækste
 • En fælles oplevelse af de udfordringer i står overfor og commitment på hvordan i kommer videre
 • Den oplevelse, der taler til alle sanser, hvor I kan genkende jer selv
 • Et spejl der viser jeres adfærd på en god og en dårlig dag
 • Indsigt og forståelse for hvordan du kan gøre en forskel

Forumteater er ideelt til personaledage og større arrangementer. Kan bruges til bl.a. forandringer, kundeservice, værdier, ledelse og salg.

Se også http://antonakakis.dk/skuespil-til-virksomheder/forumteater/ for mere info om forumteater.

Vi følger Dansk Skuespillerforbunds overenskomst for forumteater http://skuespillerforbundet.dk/raadgivning/loen-og-ansaettelse/overenskomster-og-kontrakter/teater/forumteater/

 

 

 

Teater Turnaround

  JA TAK, jeg vil gerne ringes op
  og høre mere om et eller flere
  af produkterne på siden.

  Dit navn (skal udfyldes)

  Dit telefonnummer